Elektroser Yeni Temsilcilik Duyurusu: Eclipse

Elektroser Yeni Temsilcilik Duyurusu: Eclipse

Elektroser Yeni Temsilcilik Duyurusu: Eclipse

02.02.2023
Elektroser Yeni Temsilcilik Duyurusu: Eclipse

Dijital etiket baskıları, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pazarını geliştirmeyi ve genişletmeyi sürdürmektedir. Kısa tiraj işlerin, konvansiyonel makine üretkenliklerini düşürüp birim maliyeti artırmasına karşı, uygun baskı maliyeti oluşturma hedefi sebebiyle, etiket üreticileri tarafından tercih edilmektedir.

Elektroser olarak pazar faaliyetlerini sürdürdüğümüz ve kısa süre içerisinde 5 kurulumla piyasada kabul gören SCREEN TruepressJet L350UV+ dijital etiket baskı makinesi, kullanım kolaylığı, sonuç odaklı çözümler sunması ve yüksek kalite standardı sebebiyle uzun tirajlarda da tercih edilmektedir. Dijital bir çözüm olması sebebiyle üretimde oluşacak tüm fireleri ve hata paylarını ortadan kaldırabilmektedir.

Ancak baskı sonrası için dijitalleşme konusu, hem kalite hem de malzeme yönüyle dijital baskıdaki gibi henüz arzu edilen seviyeye gelememiştir. Bu nedenle etiket üreticileri, dijitalde bastıkları işleri sonlandırmada, bıçak kalıbı(die-cut) ile çalışan tahta bıçak veya tam ya da yarı rotatif çalışan yaprak bıçak sistemlerini kullanmaktadırlar. İşin durumuna göre baskı ve bıçak montajlarını tasarlamaktadırlar. İş, ister 100metre ister 10.000metre olsun, kalıp bıçak sisteminde kalıp almak ve her bir iş için ayrı bir ayar firesi düşünmek durumundadırlar. İşin montajı uygun olsa bile malzemeden malzemeye bıçak kalıpların ayarı değişmektedir. Bu nedenlerle geniş bir bıçak kalıbı arşivi oluşturmak zorundayken, üretim performansı olarak dijitalin gerisinde kalmaktadırlar.

Bu sebeplerle Elektroser, yeni temsilciliğini bildirmekten mutluluk duyar:

‘Eclipse baskı sonrası dijital plotter kesim ve sonlandırma sistemlerinin Türkiye Distribütörlüğü’nü Şubat 2021’den itibaren Elektroser yürütecektir. Her zaman olduğu gibi Elektroser güvencesiyle…’

%100 İngiltere’de üretilen yüksek kaliteli sonlandırma sistemleri, görevini başarıyla yerine getirmektedir. Tek kafa plotter bıçak, taşıyıcılı ya da taşıyıcısız laminasyon ve 5 kafa dilimleme uygulamalarının standart olarak sunulduğu sistemde, işten işe geçişi otomatik yapmayı sağlayan OPOS barkod okuma ve kesim hızını artıran 2.kafa, opsiyon olarak sunulmaktadır.

Eclipse etiket dijital plotter kesim sistemlerinin muadillerine göre en büyük farkı, sadece bobin etiket kesimi için dizayn edilmiş olmasıdır. Eclipse LF350s modelinde 350mm enine kadar baskılı ya da baskısız bobinler, bıçak kalıplara ihtiyaç duyulmadan, tam, yarım ve perfore kesim yapılabilmekte, bu sayede etiket kullanıcılarına katma değerli ürünler sunulabilmektedir. Halen inkjet sistemlerde sunduğumuz belli bir çerçeveye ve bobin enine mecbur kalmadan üretim yapabilme esnekliğini dijital kesimde de sunarak üretimde özgürlük sağlamaktayız. Bunun yanında etiket üreticileri, işten işe geçişlerde hem zamandan hem de fire ve bıçak maliyetinden tasarruf edecekler. Kesim şekil ve montajına bağlı olarak Eclipse LF350s, PE, PP, kuşe, metalize, vb. tüm malzemelerinizi, ister laminasyonlu isterse laminasyonsuz olarak dakikada 10,2 metre ortalama sonlandırma hızı sayesinde, etiket sonlandırmada geniş malzeme çeşitliliği ve yüksek verimlilik sunmaktadır.

Eclipse LF350s, OPOS barkod okuma özelliği sayesinde, işten işe otomatik geçerek kısa tirajlarda yaşanan kayıpların önünü keserken, uzun tirajlarınızda vardiyalar dahil insan kaynağınızı daha verimli hale getirmektedir. Sistem 1 gram adımla artırılabilen yüksek hassasiyetteki kaliteli kesim üretiminin yanında dayanıklı endüstriyel yapısı sayesinde, sadece bıçak uçlarının değişimi ile uzun yıllar kullanılabilmektedir.

Taşıyıcılı ve kendinden yapışkanlı da dahil çeşitli filmleri kullanabilmesi sayesinde laminasyon için ek bir işleme gerek kalmamaktadır. Kesim sonrası dilimleme ve yan kesim ile sonlandırılmış etiketler sevkiyata hazır hale gelmektedir.

800mm’ye kadar uzunlukta etiket kesimi yapabilmesi sayesinde büyük kesime ihtiyaç duyan etiketler için, yüksek bedelli makine yatırımlarından ve yüksek bıçak maliyetlerini ortadan kaldırmaktadır.

www.eclipselabelequipment.com